поиск:
( Форум )   ( Гостевая книга )   ( E-mail )   ( Дистанционное обучение )   
Пояснительная записка к тесту по татарскому языку и литературе
Тест по татарскому языку и литературе
Пояснительная записка к тесту по методике татарского языка
Тест по методике татарского языка

ОПРОС

( Новости )   ( Институт )   ( Деятельность )   ( Подразделения )   ( Журнал )   
  Мы здесь: ИНПО > Деятельность > Квалификационные испытания > Татарский язык > Пояснительная записка к тесту по татарскому языку и литературе

Пояснительная записка к тесту по татарскому языку и литературе

Тэкъдим ителгэн тестлар беренче hэм югары категориягэ аттестация узучы укытучылар очен эзерлэнде. Алар татар теле hэм эдэбияты укытучыларынын квалификация кyтэрy курсы талэплэренэ туры китереп тозелде hэм татар теле hэм аны укыту методикасы, татар эдэбияты hэм аны укыту методикасы буенча белем дэрэжэлэрен тикшерyне кyз алдында тота.

Тестлар 30 сорауны yз эченэ ала.

Тестларга жавап биргэндэ, шуны истэ тотарга кирэк, торле бyлектэ дорес жаваплар саны торлечэ: "Эдэбият методикасы" бyлегендэ - берничэ дорес жавап; "Татар эдэбияты" бyлегендэ - 1 эр; "Татар теле методикасы" бyлегендэ - берничэ; " Хэзерге татар эдэби теле" бyлегендэ - берничэ.

Барысы тестлар комплектында 30 бирем. Шуларда бер яки берничэ дорес жавап булып, ботенесе 98 дорес жавап булырга тиеш.

Тестнын ачкычы - дорес жавапларнын астына сызылган. _эр дорес жавапка 1 балл куела.

Югары категориягэ аттестация узучыларнын нэтижэлэрен бэялэгэндэ, тyбэндэге схемага таянырга:
98 - 85 балл - отлично;
84 - 75 балл - яхшы;
74 - 65 балл - канэгатьлэнерлек;
64 hэм тyбэнрэк - канэгатьлэнмэслек.

Беренче категориягэ аттестация узучыларнын нэтижэлэрен бэялэгэндэ, тyбэндэге схема тэкъдим ителэ: 98 - 75 балл - отлично;
74 - 65 балл - яхшы;
64 - 50 балл - канэгатьлэнерлек;
49 hэм тyбэнрэк - канэгатьлэнмэслек.

       Дизайн сайта - РА "Горячий Ключ"
Рейтинг@Mail.ru Tatarstan.net  Rambler's Top100 H